Київська обл., м.Буча, в.Яблунська, 13 т. (045-97) 90-140, 90-226
Субота 23 березня 2019
Text Size

Статут

  С  Т  А  Т  У  Т

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
Бучанської міської ради Київської області


1.       Загальні положення
1.1.   Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад  «Берізка» (далі – НВК «Берізка»), створений за рішенням Ірпінської міської ради народних депутатів від 03.09.1991р. №262,  є комунальною установою, мета якого – забезпечення задоволення потреб громадян у догляді, розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку загального розвитку від двох  до десяти років та дітей, які потребують корекції фізичного  розвитку.
1.2.   Скорочена назва – НВК «Берізка».
1.3. Юридична адреса НВК «Берізка»: Київська обл., м. Буча, вулиця Кірова, 13; тел/факс (04597)90157; електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
1.4.  Засновником НВК «Берізка» є  Бучанська міська рада. Засновник здійснює фінансування НВК «Берізка», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалом, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.5.   Діяльність НВК «Берізка»  проводиться відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцією ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», інших нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній   навчальний  заклад»,   «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», органів місцевого самоврядування та власним статутом.
1.6.   НВК «Берізка»  складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного (початкова школа).
Дошкільний  підрозділ  забезпечує  належний рівень  дошкільної  освіти  дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового  компонента дошкільної освіти.
Шкільний  підрозділ  забезпечує  відповідний  рівень  загальноосвітньої підготовки    учнів   згідно   вимог   Державного  стандарту   початкової загальної  освіти.
 
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ  ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НВК «БЕРІЗКА»

    НВК «Берізка» є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником – Бучанською міською радою та погоджується відділом освіти Бучанської міської ради. НВК має гербову печатку, штампи, бланки стандартного зразку з власними реквізитами, користується рахунками в органах Державного казначейства, тощо.
    Головною метою НВК «Берізка» є забезпечення реалізації права громадян в здобутті дошкільної та початкової освіти, розвиток і формування соціально зрілої, творчої особистості –  громадянина України.
    Діяльність НВК «Берізка»  направлена на реалізацію основних завдань:
    забезпечення відповідності  рівня виховання та навчання дітей вимогам Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти;
    виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
    участь у апробації новітніх та експериментальних технологій;
    розвиток здібностей дітей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;
    створення сприятливих умов для самовираження особистості в різних видах діяльності, розкриття її нахилів, здібностей і обдарованості;
    залучення дітей із особливими потребами до загального навчально м– виховного процесу.
        Свої завдання НВК «Берізка» реалізує у тісній взаємодії з сім’єю та із загальноосвітніми навчальними закладами міста відповідно до діючого законодавства та місцевих програм.
        НВК «Берізка» самостійно приймає організаційні рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про відділ освіти Бучанської міської ради та даним статутом.
        НВК «Берізка» несе відповідальність перед собою, суспільством і   державою за:
    реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
    забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
    дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
        Взаємодія між НВК «Берізка» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що вкладені між ними та відділом освіти Бучанської міської ради  з обов’язковим зазначенням реквізитів НВК «Берізка».
        Для виконання вказаних завдань та функціонування закладу, НВК «Берізка» в порядку встановленому діючим законодавством надаються права:
         розробляти та приймати положення про організацію навчально – виховного процесу, навчальні плани, добирати програми, підручники, засоби навчання та виховання;
        запроваджувати новітні методи, форми навчання та виховання дітей, брати участь у міжнародних, спеціальних програмах по навчанню та вихованню підростаючого покоління;
        створювати відділення ранньої медико – соціальної та навчально – виховної реабілітації дітей із особливими потребами;
        залучати дітей з особливими потребами до загальних груп та класів, встановлювати індивідуальні форми виховання та навчання;
        здійснювати консультаційно виховну роботу із сім’ями, соціально – педагогічний патронат сімей;
        залучати членів сімей до навчально – виховного процесу;
        складати угоди про співробітництво у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, лікування, реабілітації, виховання та навчання дітей, фінансово – господарські угоди: з органами освіти, праці та соціального захисту населення, науково – дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, товариствами, спілками, фізичними та юридичними особами, співпрацювати з органами юстиції та правоохоронними органами;
        розривати трудові угоди з особами, які не відповідають займаній посаді;
        розглядати пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально – виховного процесу відповідних державних органів, громадських організацій, управлінь освітою, соціального захисту і приймати по них свої рішення;
        організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради;
        надавати додаткові освітні послуги на платній основі;
        бути розпорядником рухомого і нерухомого майна в межах повноважень, наданих чинним законодавством та власним статутом або іншими рішеннями власника;
        здійснювати поточний ремонт, обслуговування приміщень та території НВК «Берізка» на основі договорів підряду чи господарським способом.

3.КОМПЛЕКТУВАННЯ НВК «БЕРІЗКА»

3.1.Дошкільний підрозділ закладу освіти розрахований на 252 дитини, шкільний – 180 учнів.

3.2.Групи та класи НВК «Берізка» комплектуються за віковими ознаками:

    ясельні групи  – 2 – 3 роки;
     дошкільні групи  -  3 – 6 (7) років;
    початкові класи – 6 – 10 років;
     ГПД   -  6 – 7 років.

Групи та класи комплектуються на підставі нормативних документів,  встановлених МОН, санітарно-гігієнічних норм  і правил утримання дітей у  закладах освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

3.3.  У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку, групи компенсую чого типу.

3.4.  Дошкільний підрозділ має групи з денним режимом перебування дітей  та чергові групи у вечірні години.

3.5. Групи та класи комплектуються на підставі нормативів наповнюваності, встановлених Міністерством освіти і науки України, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Наповнюваність груп дітьми в дошкільному підрозділі становить:

        групи загального розвитку:

    ясельного віку – 15 дітей;
    дошкільного віку – 25 дітей;

    логопедичні – до 15 дітей.

Керуючись законом «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до обґрунтованого подання та висновку відділу освіти Бучанської міської ради, в межах наявної площі, дотримуючись правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням демографічної ситуації та побажань батьків або осіб, які їх замінюють, кількість дітей у групах визначається власником.

3.6.Прийом дітей до НВК здійснюється керівником закладу протягом календарного року. Для зарахування дітей до НВК необхідно подати такі документи:

    заяву;

Ø медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

Ø медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

    копію свідоцтва про народження дитини;

Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освіти.

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання  до  іншого  навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
Приймання дітей дошкільного та шкільного віку до навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі.

3.7.Відрахування дітей з НВК «Берізка» здійснюється:

    за бажанням батьків або опікунів;
    якщо дитина не відвідує НВК «Берізка» без поважних причин більше місяця;

Ø у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ №4 «Пролісок» зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування з дошкільного навчального закладу.

3.8.         За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків або опікунів, а також у літній період (але не більше 75 днів).

3.9.         До НВК «Берізка» в першу чергу приймаються діти одиноких батьків (вдів, вдівців), діти, які перебувають під опі­кою, діти військовослужбовців і тих, хто проходить строкову вій­ськову службу.

3.10.    До першого класу зараховуються діти 6 (7) років, які досягли шкільної зрілості.

 

4.РЕЖИМ РОБОТИ НВК «БЕРІЗКА»

4.1.НВК працює за п’ятиденним робочим тижнем.

4.2.Дошкільні групи працюють з 7.30 до 18.00 (10,5 годин), окремі групи за рішенням Бучанської міської ради – з 7.00 до 19.00 (12 годин).

4.3.Учні перших класів перебувають у школі з 8.00 до 18.00.

4.4.Режим роботи НВК «Берізка» встановлюється рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради за поданням відділу освіти Бучанської міської ради з урахуванням потреб батьків та погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.5.НВК «Берізка»   або окремі його групи за рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради можуть працювати будь-яку кількість днів та годин на тиждень за режимом денного та цілодобового перебування дітей. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільному підрозділі в установленому порядку можуть відкриватися: прогулянкові групи, групи вихідного дня, у святкові дні, групи з короткотривалим, цілодобовим перебуванням дітей та групи компенсую чого типу різних напрямків.

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ   НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

НВК «БЕРІЗКА»

5.1.Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до річного плану роботи НВК «Берізка», яки є єдиним для всіх його структурних підрозділів та складається на навчальний рік та період оздоровлення.

5.2.План роботи закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником НВК «Берізка»  і погоджується відповідним органом управління освітою – відділом освіти Бучанської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

5.3.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та  затверджених, Міністерством освіти і науки України із  конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план  розглядається педагогічною радою навчального закладу і затверджується  відділом освіти Бучанської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

5.4.Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні  працівники навчального закладу  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.                       Зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних групах визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програм виховання і навчання дітей дошкільного віку, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України  для використання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

5.5.У НВК «Берізка» визначена українська мова навчання і виховання дітей.

5.6.НВК «Берізка»  створено належні умови для здобуття якісної дошкільної освіти дітьми 5-ти річного віку.

5.7.У закладі для учнів 1-2 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

5.8.Структура  навчального  року, а  також тижневе  навантаження  дітей встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік у дошкільних групах починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільних групах проводиться оздоровлення дітей. Навчальні заняття для учнів розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах, згідно з щорічними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

5.9.Щоденна  кількість і  послідовність навчальних  занять  визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи  затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

5.10.НВК «Берізка»  надає додаткові освітні послуги дітям, на основі угоди між   батьками, або особами, які їх заміняють та закладом освіти, які погоджуються відділом освіти до прийнятого рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради, які не визначені Державною базовою програмою у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом із МОЗ.

5.11.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету  визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  індивідуальних особливостей учнів. Їх  доцільність,  характер  і  обсяг  визначаються  вчителем.  У  першому  класі  домашні  завдання  учням  не  даються.

5.12.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік  знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у  другому класі  здійснюється  відповідно  до  діючої  системи  оцінювання  досягнень у  навчанні  учнів. У документі  про  освіту  (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

5.13.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класоводами.

5.14.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України  від 14.04.2008 р. № 319.

5.15.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації  визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842,  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

5.16.Учням, які закінчили початкову школу навчального закладу, видається табель успішності.

5.17.За успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальним листом.

5.18.На посаду педагогічних працівників призначається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту  або стаж роботи за спеціальністю,  забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники проходять атестацію 1 раз у 5 років.

5.19.Діяльність педагогічних працівників визначається статутом, правилами внутрішнього розпорядку, умовами трудового договору.

5.20.Права і обов’язки усіх працівників регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку НВК «Берізка».

5.21.Працівники НВК «Берізка» несуть відповідальність за збереження та безпеку життя, фізичного та психічного здоров’я дітей згідно із законодавством.

 

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У НВК «БЕРІЗКА»

6.1.Порядок забезпечення продуктами харчування, умови постачання продуктів, здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, відбувається згідно рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради.

6.2.У дошкільному підрозділі та у перших класах встановлено 3 – разове   харчування, в оздоровчий період у дошкільному підрозділі – 4-х разове харчування.

6.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора НВК «Берізка».

 

7.МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У  НВК «БЕРІЗКА»

7.1.Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками, які входить до штату закладу  та органом охорони здоров’я -  Бучанською міською поліклінікою на безоплатній основі.

7.2.Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

7.3.НВК «Берізка» надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

7.4.Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно – відновлювальної роботи у НВК «Берізка» створені та обладнані відповідні кабінети та приміщення.

 

8.ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

8.1.НВК «Берізка» забезпечує своєчасність ранньої діагностики дітей з особливими потребами та надання їм кваліфікованої корекційної, соціальної, психологічної допомоги та реабілітації, організації їх навчання і виховання відповідно до особливостей психофізичного розвитку.

8.2.Навчально – реабілітаційний процес будується на основі ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання та реабілітацію, що забезпечують засвоєння дітьми з особливими потребами необхідних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.

8.3.До НВК «Берізка» зараховуються діти від 3 до 10 років, які отримали статус інваліда, діти з фізичними або розумовими вадами розвитку, діти раннього віку групи ризику за направленням лікувально – профілактичного закладу за місцем проживання дитини.

8.4.Під час звернення сім’ї до НВК «Берізка» фахівцями проводиться первинне обстеження дитини і сім’ї в цілому з метою виявлення вад розвитку дитини та потреб сім’ї.

8.5.На основі результатів первинного обстеження фахівці  розробляють індивідуальний план, який включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім’ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім’ї дитини з особливими потребами.

8.6.Індивідуальний план затверджується директором. Кожна дитина з особливими потребами (через кожні 6 місяців) проходить поглиблене обстеження з метою виявлення реального рівня розвитку дитини і визначення для неї подальшої індивідуальної програми.

8.7.З метою забезпечення належної ефективності соціально – реабілітаційного, корекційно – відновлювального та навчально – виховного процесів педагогічні працівники проводять:

    індивідуальні та групові корекційно – відновлювальні заняття з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими потребами;
    заняття з лікувальної фізкультури, сенсорної інтеграції, логопедії, логоритміки, соціально – побутової, просторової орієнтації, розвитку комунікативної діяльності, розширення досвіду соціально – психологічної адаптації та інтеграції;
    залучають до реабілітаційної роботи батьків дітей з особливими потребами, надають їм методичну допомогу, допомагають організувати реабілітаційні заняття з дитиною удома.

8.8.Тривалість одного курсу реабілітації дитина визначається фахівцями один раз на рік під час розробки індивідуальних планів. Мінімальний курс ранньої соціальної реабілітації – 9 місяців, максимальний – 7 років. В окремих випадках, якщо дитина з особливими потребами після досягнення віку 6 років ще не досягла відповідного рівня розвитку, її перебування у дошкільній групі НВК «Берізка» може бути продовжено на 1 рік за рішенням педагогічної ради на підставі результатів обстежень та за рекомендацією ПМПК.

8.9.Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до віку дітей та їх психофізичного стану.
 

9.УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

9.1.Учасниками навчально-виховного процесу у НВК «Берізка» є: діти дошкільного віку, учні початкових класів, директор, вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, соціальний педагог, психолог, учителі, вихователі, музичні керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, медичний персонал, помічники вихователів, асистенти вчителів та вихователів, батьки, або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної та початкової освіти.

9.2.За успіхи у роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки, грамоти відділу освіти, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Бучанської  міської ради, грошові премії та інші види заохочень.

9.3.Права дитини у НВК«Берізка»:

Ø    безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

Ø    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку

Ø    захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

Ø   здоровий спосіб життя.

9.4.         Права батьків або осіб, які їх замінюють:

Ø  обирати  і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

Ø  звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

Ø  брати участь в покращанні організації навчально – виховного процесу  та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;

Ø  відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

Ø  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і в суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

Ø  своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

Ø  своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

Ø  слідкувати за станом здоров’я дитини;

Ø  інші зобов’язання, що не суперечать законодавству України.

9.5.         На посаду педагогічного працівника НВК «Берізка»  призначається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту  або стаж роботи за спеціальністю,  забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

9.6.         Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

9.7.         Педагогічні працівники мають право:

Ø  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

Ø  брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

Ø  на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

Ø  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

Ø  вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

Ø  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

Ø  об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

Ø  на захист професійної честі та власної гідності;

Ø  інші права, що не суперечать законодавству України.

9.8.         Педагогічні працівники зобов’язані:

Ø  виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

Ø  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

Ø  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

Ø  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

Ø  виконувати накази та розпорядження керівництва.

9.9.         Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу в НВК   «Берізка»  директором та відділом освіти Бучанської міської ради.

9.10.    Працівники НВК «Берізка»  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

9.11.    Працівники дошкільного підрозділу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди: 1 раз на 6 місяців; педагогічні працівники шкільного підрозділу – 1 раз на рік.

9.12.    Педагогічні працівники НВК «Берізка»  підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

9.13.    Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку НВК «Берізка», не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

10.      УПРАВЛІННЯ НВК «БЕРІЗКА»

10.1.    Управління НВК «Берізка»  здійснюється його власником – Бучанською міською радою через відділ освіти Бучанської міської ради на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.

10.2.    Безпосереднє керівництво НВК «Берізка»  здійснює директор, який відповідає перед власником за загальний стан справ і діє відповідно до Законів України. Директор призначається і звільняється з посади власником через уповноважений ним органом управління освітою з дотриманням вимог чинного законодавства. Директор НВК «Берізка»:

Ø відповідає за реалізацію завдань НВК «Берізка», визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та «Про загальну середню освіту»;

Ø здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

Ø видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

Ø від імені НВК «Берізка», представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях без довіреності;

Ø укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

Ø розпоряджається в установленому порядку майном, коштами і відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;

Ø приймає на роботу